Maszyna do barwienia włókien – łatwa identyfikacja wielu włókien optycznych

Co owo jest odbiornik EMI i czym jest platforma aż do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma czy też urządzenie odbiorcze EMI) jest jednym z w największym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) ewentualnie w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane aż do wykrywania oraz rozwiązywania problemów EMI, które nierzadko pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu z wykorzystaniem całość kreślarski wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane aż do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności przed wysłaniem gotowego produktu aż do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby wydobyć promieniowane tudzież przewodzone emisje generowane za pomocą sprzęt elektroniczny, odbiorniki EMI lub analizatory widma są używane w połączeniu spośród odpowiednimi kablami oraz przetwornikami (antena, LISN, sonda pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe i analizatory widma, jednakowo gdy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, właściwie podczas gdy urządzenie odbiorcze pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, wielkość sygnału RF na skali pionowej natomiast częstość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane za pomocą odbiornik EMI albo analizator widma.

Co to jest egzamin EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się do zdolności urządzenia elektronicznego aż do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl ewentualnie wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest w ogólności podzielone na dwójka rodzaje:

Emisje – owo zaburzenia elektromagnetyczne emitowane za pośrednictwem instrument elektroniczne, które mogą być powodem zakłócenia względnie awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność owo zdolność sprzętu elektronicznego do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego zarezerwowanie i ograniczenia prawne regulujące jego eksploatacja mają prestiż na bieg postępowanie EMC. Badania EMC mogą robić wrażenie następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, podczas gdy te emitowane za pomocą linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu czy też innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne podyktowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, kto jest zarówno przewodzony, kiedy i emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego powinno się przeprowadzać testy EMI?

Istnieje co niemiara czynników, które powodują, iż strategia EMI są odkładane na dosyć tego projektu. Pierwszym spośród nich jest pozorna powikłanie w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją natomiast wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl natomiast personelem, który służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, iż zasilacze są głównym źródłem problemów EMC i iż jeśli zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, owo system, aż do którego jest podłączony, również przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ten sposób, albowiem zasilacze służą dość jako „posłaniec” aniżeli pierwocina problemów EMC.

Pozostaje coraz idea kosztów. Wprowadzanie modyfikacji do projektu w miarę zbliżania się aż do produkcji jest w dużej mierze http://www.wlazly.pl z większym natężeniem kosztowne niż wytwarzanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również cena wcześniejszych testów przesiewowych jest w dużej mierze spodni aniżeli koszt pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im już wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.